Pre mnogo godina u najruralnijim sredinama u Srbiji postojali su običaji o kojima se malo zna, a postoje indicje da su se neki od njih i danas zadržali u najruralnijim sredinama. Kao što je poznato srpska kultura prepuna je različitih običaja, a za koje nove generacije, uglavnom nisu ni čule da postoje. Ono što je svakako najinteresantnja su oni vezani za odnse između muškarca i žene, a zbog nekih od njih danas bi se moglo i na sud.

Mnogoženstvo je običaj koji podrazumeva da muškarac ima pravo da se oženi sa više žena. Ovi su običaju u Vojvodini zabeleženi u prvoj polovini 18. veka, a ovaj običaj je bio protiv zakona, pa se svako ko je otkriveno bio kažnjavan. Strndžanje je jedan od običaja koji predstavlja jedan od najbizarnijih običaja, a prosto rečeno predstavlja milovanje, ljubaljenje, maženje između devojke i mladića koji nisu u vezi.

Ovo se kod nas najviše upražnjavaloo u Negotinskoj krajini. Tada su stanovnci nekog vlaškog sela našla u pećini u kojoj je gorela vatra, pa bi se svi ljubili i dodirivali. Tako su sve devojke isprobale sve muškarce i obrnuto, i svi bi nosili maske, a partneri bi se menjali do iznemoglosti.

Levirat, to predstavlja bračnu zajednicu koju sklapa žena sa bratom svog preminulog supruga. Ovaj običaj kao u slučaju sororata, praktikovao se ukoliko žena ili muškarac nisu imali potomke sa preminulim partnerom. Kod nekih naroda, levirat je bio institucija bračnog prava, po kojoj se brat mora oženiti udovicom umrloga, ukoliko on nje imao dece, kako bi se nastavila loza. Ostatak čitajte ovde.