Pomoćnik direktora Instituta za zaštitu bilja Nenad Trkulja kaže da poljoprivrednici treba da budu mnogo više edukovani o sredstvima zaštite. Osim edukacije, proizvođačima voća, povrća i ratarskih kultura treba omogućiti kompletan servis, kako bismo imali pravo da od njih tražimo potpuno zdravstveno bezbjedan proizvod, rekao je Trkulja. Primjena pesticida je, veoma delikatna i osjetljiva stvar, naročito uslijed klimatskih promjena jer su patogeni, odnosno štetočine prešli u naš region. Problem predstavlja i njihova rezistentnost usled dugogodišnje prekomerne upotrebe pesticida.

<p>Primena pesticida je veoma delikatna i osjetljiva stvar, naročito usled klimatskih promjena jer su patogeni, odnosno štetočine prešli u naš region....</p>
– Mnogi preparati gube potpuno efikasnost. Nije više da se smanjuje efikasnost, već se potpuno gubi. U takvim uslovima treba potpuno promeniti pristup suzbijanju štetnih organizama u zaštiti bilja i za tako delikatne stvari potrebna je velika podrška države i društva – rekao je Trkulja.

Trkulja je istakaoda je tržište pesticida jako unosno i da u Srbiji postoji 800 registrovanih pesticida.

– Kada jedna aktivna materija prođe patentno pravo, sve hemijske kompanije i firme koje žele da zarade na njoj će je registrovati i pod drugim imenom prodavati. To je pravno osnovano, međutim, postavlja se pitanje optimizacije primjene svih tih sredstava. Da li su nam svi ti pesticidi potrebni je drugo pitanje. Treba da se uradi procena šta od svih tih preparata treba koristiti. Možda nam od 800, 300 ni ne treba – napominje Trkulja.

<p>Primena pesticida je veoma delikatna i osjetljiva stvar, naročito usled klimatskih promjena jer su patogeni, odnosno štetočine prešli u naš region....</p>

Na pitanje mogu li građani da vide po plodovima koje kupuju da li je voće i povrće bezbedno, Trkulja kaže da to nije moguće. Veliki broj hemijskih supstanci i pesticida je na listi preispitivanja Evropske unije i očekuje se da će veliki broj biti izbačen iz upotrebe. Trend je uvođenje bioloških pesticida, odnosno bioloških organizama i njihovih produkta.

<p>Primena pesticida je veoma delikatna i osjetljiva stvar, naročito usled klimatskih promjena jer su patogeni, odnosno štetočine prešli u naš region....</p>
– Oni su manje efikasni, ali zdravom strategijom i ulaganjem u takve programe možemo da dođemo u situaciju da se upotreba klasičnih hemijskih sredstava smanji – istakao je pomoćnik direktora Instituta za zaštitu bilja.

Trkulja je naveo primer Grčke u kojoj su imali veliki problem sa biljnim patogenima. Došli su u situaciju da je rezistentnost toliko porasla da sa biološkim pesticidima imaju veću efikansost nego nekada sa hemijskim, rekao je Trkulja.

Inače, prska se sve, a najosetiljiviji proizvodi su jagodičasto voće – jagode, trešnje.

Preporučujemo