Meštanin Travnika, Sead Muslimović, postao je nenamerno otkriće arheološkog blaga tokom svoje svakodnevne šetnje šumskim putem na lokalitetu Gradina, nadomak sela Turići. Ovaj lokalitet, podignut pre dve godine zbog proređivanja veštački podignute šume, postao je mesto neistraženog arheološkog bogatstva. Muslimović je pronašao delove keramike tokom svoje šetnje, a znatiželja i pažnja prema detaljima odveli su ga do otkrića koje će verovatno baciti novo svetlo na istoriju tog područja.

Sead Muslimović, iako u početku nije pridavao veliki značaj svojem otkriću, brzo je shvatio važnost onoga što je pronašao. Njegova znatiželja i pažljivo istraživanje šumskog tla uz pomoć štapa doveli su do otkrića arheoloških artefakata koji, kako će se kasnije utvrditi, potiču iz gvozdenog doba.

Arheolozi su se brzo uključili u proces istraživanja i analize pronađenih artefakata. Adnan Busuladžić, profesor na odseku za arheologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, potvrdio je da su delovi keramike nastali tokom gvozdenog doba. Ovo otkriće ukazuje na potrebu za daljim arheološkim istraživanjima kako bi se razjasnila istorijska zagonetka ovog lokaliteta.

Aziz Ćatić, direktor Zavoda za urbanizam i zaštitu kulturno-istorijskog nasleđa srednjobosanskog kantona, ističe da do sada na ovom lokalitetu nije bilo sistematskih arheoloških istraživanja. Otkriće keramike sada otvara vrata za buduća istraživanja koja bi mogla otkriti još mnogo toga o prošlosti ovog područja.

Gvozdeno doba, period koji sledi bronzano doba i traje do početka nove ere, predstavlja značajno razdoblje u praistoriji. Metalurgija, koja je prvi put postala prisutna u Evropi oko 11 vekova pre nove ere, označava prelazak u ovo novo i tehnološki naprednije razdoblje. Otkriće keramičkih artefakata na lokalitetu Gradina sada pruža priliku za bolje razumevanje života i kulture tokom ovog važnog perioda istorije. Očekuje se da će arheološka istraživanja pružiti uvid u bogatu prošlost ovog područja i doprineti širem razumevanju evolucije ljudskog društva u ovom delu sveta.

Preporučujemo