Gadafijeva poseta Jugoslaviji bila je događaj od izuzetnog značaja na međunarodnom nivou, istovremeno čvrsto učvršćujući bilateralne odnose između ove dve zemlje. Nostalgija koja prati sećanja na Jugoslaviju obuzima gotovo svakog pojedinca, a među obožavaocima Titove Jugoslavije isticao se i libijski lider Muamer el Gadafi, koji je redovno bivao srdačno dočekivan kao gost.

Predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito je zvanično posetio Libiju u tri navrata tokom 1970., 1977. i 1979. godine, dok je Gadafi uzvratio posetom Jugoslaviji u periodima 1973., 1977. i 1978. godine.

Saradnja između ove dve zemlje nije bila samo formalna, već je imala duboke korene u ekonomskoj pomoći koja je pružena Libiji još u vreme kralja Idriza. Nakon revolucije u Libiji, više od 20.000 Jugoslovena radilo je u ovoj zemlji, a privredna razmena dostigla je impresivnih dve milijarde dolara. Jugoslovenski stručnjaci gradili su luke, puteve i bolnice, a hiljade medicinskih radnika pružale su svoje usluge u Libiji. Saradnja se produbila do te mere da je Libija postala ključni kupac jugoslovenskog oružja, uključujući 116 mlaznih aviona G-2 galeb.

Jugoslavija je snažno osudila bombardovanje Libije od strane Sjedinjenih Američkih Država 1986. godine, a Gadafi je uvek ostao privržen SFRJ. Govoreći o ratu u Jugoslaviji, Gadafi je izjavio: “Ta mirnodopska zemlja, Jugoslavija, izgrađena je kamen po kamen, nakon uništenja od strane Hitlera. Zatim je ponovno razorena na isti, Hitlerovski način. Kada je Tito preminuo, došli ste i raspali je zbog vlastitih imperijalističkih interesa. Kako možemo biti sigurni da se isto neće dogoditi i nama, kao što se desilo mirnodopskoj Jugoslaviji? Da li je ona ikada predstavljala pretnju ikome? Kad god?”

Preporučujemo