Kao što je poznato geijanje na gas preovladava u Srbiji, a za dobijanje toplotne nergije čak 65% koristi ovaj energenr, dok se drvno gorivo korist samo 0,5%. Ipak, stručnjaci napominju da je potencijal koji ima ogrijev na drva ipak daleko veći, a biomasa koja se dobija iz brzorastućeg drveća “gorivo budućnosti”. Plantaža drveta paulovnije koja se za to koristi nalazi se selu Markovac na imanju Gorana Mirčića koje je on posadio prije šest godina. To je najbrže rastuće drvo na svijetu koje je Goran Mirčić posadio iz radoznalosti.

Todorovići, biomasa, grejanje, Obrenovac, Dragan Todorović
“Nisam verovao da jedno drvo može tako brzo da izraste i postane zrelo drvo za tako malo vremena”, kaže Mirčić.

Željko Spasojević, iz rasadnika paulovnija “Planto”, naveo je da se ovo drvo ne koristi kao tipično drvo za ogrijev, i objašnjava da je njegova obrada sasvim drugačija. “Nije to drvo koje ćete seći i ložiti Smederevac, ne nije to za to. Međutim, drobljeno, pretvoreno u pelet i sabijeno ono ima izvanrednu vredost. Može da se koristi čak i kao komponenta koja će za stvaranje peleta sa bukvom, ali i sa drugim vrstama”, kaže Spasojević.

Plantaža polovnije u Srbiji

On je istakao da se mali broj ljudi u Srbiji bavi upotrebom ovog tipa drveta za proizvodnju peleta, te da se pelet najviše pravi od bukve i hrasta, dok ostale brzorastuće vrste poput vrbe, topole i bagrema imaju drugačiju svrhu. Branko Stajić sa Šumarskog fakulteta objašnjava da se drvo prerađuje i da se na taj način dobija takozvani “drvni čips”.

“Osnovni proizvod iz takvih zasada jeste drvna sečka ili drvni čips. Ta drvna sečka nastaje tako što se, ogrevno drvo, ostaci od granja i drugi ostaci stine. Ona posle toga može da se prenese do odgovarajućih kotlova i može da se loži”, kaže on.paulovnija

“Ovako dobijena biomasa bez problema može da zameni fosilna goriva”, kaže dekan Šumarskog fakulteta. Prema podacima kojima raspolaže ova ustnaova tokom 2021. godine u Srbiji je potrošeno 115.000 tona mazuta i 45.000 tona lož ulja što je ukupno koštalo 88 miliona eura.

Iako brzorastuće biljke mogu da naprave veliku uštedu, energetskih zasada u Srbiji, nema previše. U okolini Lazarevca i Obrenovca, na jalovištima rudnika uglja postoje zasadi vrbe, takođe je zasađeno oko 700 hektara paulovnije širom Srbije.

Preporučujemo