Miloš Marković (30) iz Strmova suočava se s izazovima nakon što je došlo do pogoršanja njegovog stanja nakon transplatacije bubrega koja je izvršena u Turskoj. Nažalost, transplantirani bubreg je morao biti odstranjen zajedno s dijelom tankog crijeva. Hitno je potrebno izvršiti novu transplantaciju bubrega kako bi se poboljšalo Miloševo zdravstveno stanje, a za to je nužna pomoć humanih pojedinaca.

Miloš je 2016. godine dobio dijagnozu membranoproliferativnog GMN s inicijalnim manifestacijama bubrežne insuficijencije, a od 2018. godine sudjeluje u programu hemodijalize za liječenje. Višestruko je hospitaliziran u Klinici za nefrologiju VMA, a postavljene dijagnoze uključuju Hroničnu bolest bubrega 5. stupnja, Hronični zapaljenski bubrežni sindrom – Difuzni mezangiokapilarni glomerulonephritis.

Unatoč tome što je Miloš uspio prikupiti sredstva za transplantaciju bubrega u inozemstvu, koja je izvršena 2. studenog 2023., komplikacije su prouzročile nužnost uklanjanja transplantiranog bubrega, zajedno s dijelom tankog crijeva. Antibiotičko liječenje provedeno je nakon povratka Miloša u Srbiju. Početkom prosinca prošle godine, hitno je hospitaliziran na VMA zbog općeg osjećaja slabosti, ekstremne malaksalosti i otežanog disanja.

Kako bi se poboljšalo njegovo zdravstveno stanje, hitno je potrebna nova transplantacija bubrega. Miloš nije u mogućnosti samostalno financirati troškove liječenja u inozemstvu, stoga se obraća svim dobrim ljudima s molbom za donacije jer vrijeme za čekanje ne postoji.

Sredstva koja se prikupljaju namijenjena su za troškove nove transplantacije bubrega i liječenje u inozemstvu, laboratorijske analize, kontrolne preglede, lijekove, suplemente, kao i za putne troškove i troškove smještaja tijekom liječenja.

Važno je napomenuti da je Marija Milojković (31), Miloševa djevojka, već donirala bubreg kako bi pomogla Milošu. Njezin čin ljubavi i humanosti dodatno naglašava važnost podrške koju Miloš sada treba od zajednice kako bi ponovno došao do potrebne medicinske skrbi. Ovim putem se apelira na sva srca velikodušnih ljudi da pomognu Milošu u njegovoj borbi za obnavljanje zdravlja.

Preporučujemo