Monah Jovan tvrdi da je u jednom segmentu dokumenta zabeležene mudrosti patrijarha Pavla, gde ovaj upozorava na neminovne završne trenutke sveta, barem u kontekstu kakav smo navikli prepoznavati, izveštava Beograd.in.Reči patrijarha Pavla bile su nepodeljeno poštovane među svim vernicima. Njegova životna filozofija ne samo da je usmerila mnoge na ispravan put, već je i njegova skromnost i blagost obogatila živote svih koji su došli u dodir s njim. Međutim, retko je delio svoje viđenje budućnosti, radije je sve beležio.

Na Kosovu, monah Jovan Sinđelić čuva spise u potpunoj tajnosti, a radi bezbednosti se premeštaju svakog meseca. Sadržaj ovih dokumenata poznat je samo nekoliko izabranih pojedinaca, koje je patrijarh lično odredio kao čuvare. Monah Jovan tvrdi da se u jednom delu tih dokumenata nalaze upozorenja patrijarha Pavla na kritične trenutke koji će zadesiti svet, barem u obliku u kakvom ga sada poznajemo, navodi Beograd.in.

Patrijarh je, prema tvrdnjama, upozorio da će u poslednjim danima Srpska pravoslavna crkva doživeti veliku krizu, gubitkom poštovanja i uticaja u narodu, što će rezultirati širenjem ateizma i modernog načina života.Takođe je najavljeno da će u Evropi doći do napada na hrišćane, uključujući katolike. Monah Jovan naglašava da naseljavanje islamista u Evropi predstavlja početak verskog sukoba.

Patrijarh Pavle je ostavio precizne zapise o dolasku islamista u srce Evrope, uključujući i crteže ruta koje će koristiti u svojim naporima. Ove rute, kako se tvrdi, podudaraju se s današnjim pravcima kretanja izbeglica iz Sirije, Iraka, Avganistana i drugih ratom pogođenih područja, koje nastoje naseliti zapadnu Evropu. Postoji pretpostavka da među njima može biti i terorista.

Pored toga, patrijarh Pavle je više puta naglašavao u dokumentu da će Kosovo biti vraćeno Srbiji, budući da Albanci, iz nekog razloga, više neće pokazivati interesovanje za to područje. Prema rečima monaha Jovana, ovaj proces već počinje masovnim odlaskom Albanaca s Kosova.Na kraju, dodaje se da će Rusija i Srbija sprovesti konačnu podelu na Balkanu kroz teritorijalne promene, nakon sukoba u kojem će se naći na strani pobednika.

Preporučujemo