Kazne za nasilnike će bitno biti pooštrene u narednoj godini. Prema predloženim izmenama, osnovni oblik nasilja u porodici nosiće kaznu zatvora u trajanju od šest meseci do pet godina, što je značajno duže od trenutnih tri meseca do tri godine.Što se tiče krivičnih dela silovanja i obljube deteta, predložena je kazna doživotnog zatvora, što ukazuje na ozbiljnost ovih prestupa. Novinarka Kurira, Teodora Pivljanin, detaljno se bavila ovom temom i otkrila šta se tačno podrazumeva pod najavljenim izmenama u zakonodavstvu.

Ove promene u zakonodavstvu predstavljaju dobru vest za sve one koji se bore protiv nasilja. Ovo će biti svetlo nade za žrtve koje žive u strahu i često se ne usuđuju prijaviti nasilje. Ove izmene su jasna poruka da će nasilnici biti strogo kažnjavani, a očekuje se da ove promene stupe na snagu 2024. godine.Pored pooštravanja kazni za porodično nasilje, planirane su i promene u sankcijama za teška dela u saobraćaju. Ove izmene su rezultat inicijative roditelja koji su izgubili svoju decu u saobraćajnim nesrećama, posebno na pešačkim prelazima ili javnom saobraćaju.Advokat Željko Simić, koji je govorio za Kurir televiziju, ističe da svaka izmena krivičnog zakonodavstva ima određene posledice u praksi. On naglašava da pooštravanje kazni može uticati na prevenciju, ali isto tako treba razmotriti i aspekt prevencije i izgradnje sistema koji omogućava pouzdano utvrđivanje žrtava nasilja, bez obzira na ishod krivičnog postupka. Postoje i zabrinutosti u vezi s mogućim zloupotrebama u praksi.

Takođe, primećuje se da MUP u poslednje vreme reaguje na prijave nasilja prema difoltu, pretpostavljajući krivicu unapred. Ovo može imati negativne posledice na verodostojnost stvarnih žrtava nasilja. Stoga, postoji potreba za preduzimanjem mera kako bi se sprečile zloupotrebe sistema. Jedan od predloga je omogućiti dokazivanje na načine koji nisu uobičajeni u našem pravosudnom sistemu, kao što su audio snimci razgovora, video materijali ili drugi relevantni dokazi. Važno je istaći da u slučajevima koje spominjem, često nema fizičkih povreda, pa su alternativni dokazi od suštinskog značaja za pravdu.

Preporučujemo