Nauka koja je zadužena za proučavanje porijekla i značenja ličnih imena (vlastita imena, prezimena i nadimci), naziva se stručno onomastika, i predstavlja granu lingvistike, koja se bavi jezikom kao i značenjem riječi u širem smislu.

Kako su u savremenim uslovima sve češća ona imena koja se mogu lako koristiti u velikom broju jezika i zemalja, a bez potrebe za žargonski rečeno, „lomljenjem jezika“, to se i roditelji najčešće odlučuju da svojoj djeci daju što kraća i što jednostavnija imena, ali koja su ipak u dovoljnoj mjeri „zvučna“, u slučaju da njihovi mezimci jednoga dana postanu poznate ličnosti ili se proslave u nekoj sferi života.

 

U našoj zemlji se s vremena na vrijeme “zarotiraju” imena koja u određenom periodu roditelji masovno daju djeci, međutim, ipak ima i onih starih koja ostaju za sva vremena. Pored naših srpskih, među onima koja nikako ne izumiru a koja se daju djevojčicama su i imena arapskog porijekla za koje roditelji često misle da su stara srpska, a jedno od njih je Sara.

Prema raznim pisanim izvorima, žensko ime Sara (Saraj) je hebrejskog porijekla, i vezuje se za biblijsku ličnost, odnosno ženu i polusestru Avramovu, a koja je pak svom mužu i polubratu, u svojoj devedesetoj godini života, rodila sina Isaka, a što je i opisano u knjizi „Postajanja“.

Sa druge strane, ovo popularno žensko ime je takođe opisano i u svetoj muslimanskoj knjizi koja se zove Koran (Kuran), a istodobno se Sara kao plemkinja i vladarka smatra velikom „majkom“ svih Jevreja, i njeno ime se u originalu piše kao Saray; Šaraj ili Śāray.

Ovo su najpopularnija dječija imena u Banjaluci | Info | Društvo

Značenje vlastitog imena Sara (originalno Saraj ili Sarah), koje je prevedeno sa hebrejskog jezika je – ona koja dominira; ona koja je važna; žena koja vlada i upravlja; „sveta“ majka; neka ženska osoba visokog društvenog položaja ili ranga; knjeginja; vladarka; biblijska ličnost; „izaslanica od Boga“; princeza; boginja; „svetost“.

Žensko ime Sara (Sarai), je prevedeno sa jevrejskog jezika, ona žena koja je vjesnica sreće i vrle radosti, ona osoba koja je „suncem obasjana“, žena koju je lijepo „gledati“, i ženska osoba koja je svojim rođenjem predodređena da donosi „cijelom svijetu“ svjetlost, toplinu i ljepotu.

50 zabranjenih imena širom svijeta - Glas.ba

Kada su u pitanju imena koja se daju novorođenim djevojčicama, pomenuto vlastito ime Sara je u prvih deset imena koja se biraju za žensku djecu u vremenskom periodu koji obuhvata posljednjih deset do petnaest godina.

Najslađi podaci: Ovo su bila omiljena dječija imena u BiH u 2018. godini -  Radiosarajevo.ba

Teška prošlost ličnog imena Sara o kojoj se jako malo zna u današnje vrijeme. U vrijeme nacizma, kada je Adolf Hitler imao „viziju“ da sam posjeduje „plavu krv“ i kada je težio da stvori „arijevsku rasu“, progon Jevreja, Roma i ostalih „neželjenih“ etničkih grupa ljudi i rasa, doveo je do toga da su se osobe muškog i ženskog pola, „obilježavale“ određenim imenom, kako bi se znalo kom narodu tačno pripadaju, a kako bi se na žalost njihova egzekucija „lakše“ mogla sprovoditi.

Tako su, sve osobe muškog pola koje su bile Jevreji po svom porijeklu, uz svoje osnovno ime i prezime, morale da imaju pridodato još jedno „lično“ ime – Izrael, dok su sve žene Jevrejke, uz svoje ime i prezime imale pridodato ime – Sara.

Preporučujemo