U Srbiji, kako biste stekli pravo na penziju, neophodno je da imate najmanje 15 godina radnog staža. Od 1. januara, penzioneri sa ovim stažem mogu očekivati povećanje primanja na 10.715 dinara. Ovo relativno nisko primanje posledica je ključnih faktora koji utiču na visinu penzije, a to su dužina radnog staža i visina primanja tokom radnog veka.

Međutim, prema podacima PIO Fonda, situacija nije toliko zabrinjavajuća, s obzirom na to da najniže penzije, koje se odnose na kategorije samostalnih delatnosti i zaposlenih, iznose oko 21.766 dinara, a s januarskim povećanjem se penju na oko 25.000 dinara.

Formula za izračunavanje penzije nije jednostavna, ali je suština u tome da veća plata tokom radnog veka rezultira većom penzijom. Visina penzije može se izračunati kao proizvod ličnog i opšteg boda, a ključni faktori za ovu računicu su visina primanja i broj godina radnog staža.

Prvo, potrebno je izračunati lični koeficijent, koji se dobija deljenjem godišnje zarade sa prosečnim republičkim zaradama u odgovarajućim godinama. Zatim se zbir ovih iznosa deli sa godinama staža. U periodu od 1. januara 1970. do 2002. godine, zarada se uzima u neto iznosu, dok se od 2003. godine uzima u bruto iznosu. Nakon dobijanja ličnog koeficijenta, on se množi sa godinama staža, čime se dobija lični bod. Konačno, ovaj iznos se množi sa opštim bodom.

Što se tiče konkretnih cifara, najniža penzija za zaposlene iznosiće oko 25.000 dinara nakon januarskog usklađivanja. Poljoprivrednici mogu očekivati penziju od oko 19.600 dinara. Prosečna penzija za januar 2024. godine procenjuje se na oko 45.700 dinara. Povećanje od 5,5 i 14,6 odsto rezultiraće penzijama od 60.000 dinara koje će iznositi 72.542 dinara, dok će penzije od 100.000 dinara nakon usklađivanja iznositi 120.903 dinara. Najviši iznos penzije za januar 2024. godine prognozira se na 229.745,34 dinara. Ovo su projekcije koje uzimaju u obzir aktuelne parametre, ali treba imati na umu da se situacija može promeniti pod uticajem različitih faktora.

Preporučujemo