Svi se pitaju šta dolazi nakon smrti a na to pitanje niko nema odgovor, postoje slučajevi u kojima su ljudi nakon kliničke smrti prijavili da su vidjeli razne stvari u vidu neobične pojave bijele svijetlosti, da su razgovarali sa svojim voljenim koji su ih davno napustili ili oni koji su kazali da nisu vidjeli ništa osim mraka. Sa znanstvenog aspekta uspjeli su odgonetnuti zanimljive činjenice koje uslijede 30 sekundi nakon prestanka životnih funkcija.

Nakon što srce prestane kucati čovjek ostaje svjestan sebe i svog okruženja ali to traje samo trideset sekundi nakon čega prestaje funkcionisati i sam mozak. Istraživanja koja su se vodila na sveučilištu u Americi navode kako su izvršili ispitivanje na oko dvije hiljade ljudi te da su otkrili da zapravo stanje svijesti traje i do tri minute nakon što uslijedi smrt.

Ono što je znamljivo jeste da dolazi do gubitka pamćenja tako da i ljudi koji se uspiju vratiti u životu u te tri minute ne budu svjesni svog stanja niti toga šta im se dogodilo ali svjedoci smo i raznih priča koje se pojave gdje ljudi navode da se jasno sjećaju trenutaka između života i smrti.

“U poslednjim danima mogu postojati periodi u kojima postoje dugi razmaci između udisaja. Disanje može da postane bučno na kraju života. To je nagomilavanje otpadnih proizvoda, sekreta tela. Često je to više uznemirujuće za one koji slušaju nego za pojedinca koji umire ” – izjavio je doktor Patrik Stil sa američkog sveučilišta

Na tu temu možemo vidjeti i brojne objave na društvenim mrežama ili internet forumima koji su postali vid komunikacije između ljudi koji su imali iskustva sa kliničkom smrti pa smo tako u sklopu jednog foruma uspjeli pronaći korisnika koji je želio podjeliti svoje iskustvo sa ostalima koji su se našli u sličnoj situaciji.

“Probudio sam se u nečemu što je izgledalo poput svemira, ali u njemu nije bilo zvijezda niti bilo kakve svjetlosti. Nisam lebdio, samo sam bio tamo. Nije mi bilo ni vruće ni hladno, nisam bio ni gladan ni umoran, samo sam se osjećao nekako smireno i neutralno. Znao sam da je negdje u blizini svjetlost i ljubav, no nisam osjećao potrebu ida idem odmah prema tome. Sjećam se da sam razmišljao o svom životu, no to je bilo kao da sam nasumce otvarao knjigu na raznim stranicama. Štogod to bilo što mi se dogodilo, promijenilo je moje poglede na neke stvari. I dalje se bojim smrti, no ne bojim se onoga što dolazi nakon” – pisalo je u postu.

Preporučujemo