U Beogradu je jučer pre*inuo redovni član Odeljenja tehničkih nauka SANU Vladan Ðorđević u 84. godini, saopštila je Akademija. Bio je jedan od naših najistaknutijih stručnjaka iz oblasti mašinskog inženjerstva, a osnovna naučna i stručna oblast rada akademika Ðorđevića bila je teorijska i primjenjena mehanika fluida.Djordjevic Vladan

Polje njegovog naučnog rada obuhvatalo je i biomehaniku fluida, kao i probleme strujanja gasova u mikro-kanalima koji imaju veliku primjenu u savremenim tehnologijama mikro-elektro-mehaničkih sistema (MEMS). Diplomirao je na Odsjeku za hidroenergetiku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a postdiplomske studije završava na Grupi za mehaniku Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, gdje je magistrirao i doktorirao iz oblasti teorije graničnog sloja. Kao Humboltov stipendista završio je postdoktorsku specijalizaciju na Albert-Ludvigs univerzitetu u Frajburgu, a kao Fulbrajtov stipendista bio je gostujući naučnik na Univerzitetu Južne Kalifornije u Los Anđelesu gdje je kasnije radio kao gostujući profesor na odjeljenjima za vazduhoplovstvo i mašinstvo.

Preminuo akademik Vladan Đorđević
Bio je redovni porfesor na Mašinskom fakultetu, za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1985, a za redovnog 1997. godine. Bio je predsjednik Odbora za proučavanje života i rada naučnika u Srbiji i naučnika srpskog porekla SANU od 2002. godine, kao i glavni urednik edicije SANU „Život i delo srpskih naučnika”. U periodu od 2000. do 2006. godine, bio je upravnik Odjeljenja za mehaniku na Matematičkom institutu SANU.

Tokom svoje plodne naučne karijere objavio je više od 100 naučnih radova iz osnovne oblasti i aktuelnih podoblasti mehanike fluida. Veći dio njegovih radova objavljen je u veoma cijenjenim svjetskim naučnim časopisima. Za svoj naučni rad primio je brojne nagrade. Podsjećamo, ranije tokom dana javljeno je da je Ljubiša Rakić, jedan od najuglednijih srpskih akademika, pre*inuo nakon borbe sa bolešću.

Preporučujemo