Majka djevojčice, Suzana B. prema podacima koje je Pokrajinski sekretar Predrag Vuletić predočio na konferenciji koja je jutros održana u Novom Sadu, prijavila je supruga za na*ilje 30. aprila ove godine, o čemu je CzSR bio obavješten. Međutim, nadzor koji je sproveden nad Centrom u periodu od 5. do 7. oktobra, nakon što se je*iv0 u*istvo dogodilo, pokazao je da je bilo propusta u radu ove institucije.Stric brutalno ubijene djevojčice otkrio strašne detalje o ubici i majci: Bili su stalno pijani

– U nadzoru Pokrajinskog sekretarijata konstatovano je da zaštita nije u potpunosti organizovana i ostvarena u skladu sa propisima i propisanim standardima stručnog rada u oblasti porodično-pravne i socijalne zaštite u smislu pružanja zaštite detetu. Centar za socijalni rad Vršac u proces zaštite od na*ilja je prioritet usmerio na obezbeđivanje zaštite i bezbednost majke-žrtve na*ilja, dok je izostala procena položaja (rizika, bezbednosti) deteta, kao i preduzimanja mera zaštite deteta – navedeno je na konferenciji:

– Na žalost, centar za socijalni rad Vršac u toku stručnog postupka nije utvrdio da je bezbednost deteta ugrožena, nije imao elemenata, odnosno dokaznih sredstava koji bi ukazivali da je bezbednost deteta ugrožena, a samim tim ni zakonskih ovlašćenja za pokretanje nadležnih postupaka.PROTEST ZBOG UBISTVA DJEVOJČICE MAJKA U SUZAMA NA ČELU KOLONE, PORUČUJE INSTITUCIJAMA DA SU ZAKAZALE | Hayat.ba

– Oslanjajući se na to da dete nije bilo prisutno tokom vršenja na*ilja nad majkom-žrtvom, niti je otac bio na*ilan prema detetu, dete nije tretirano kao žrtva na*ilja niti obuhvaćeno stručnim postupkom – naveli su i pojasnili da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2019. dalo nalog da se deca prisutna porodičnom ili partnerskom na*ilju nad roditeljem bez izuzetka tretiraju kao žrtve na*ilja, zl0stavljanja i zanemarivanja:

– Izostala je blagovremena i adekvatna razmena informacija na Grupi za kordinaciju i saradnju o navedenom slučaju između svih institucija uključenih u proces zaštite, a posebno u vezi sa tokom krivičnog postupka i radnjama koje su preduzimane. Centar nije obavešten niti se informisao o toku krivičnog postupka kao ni o postupku veštačenja u vezi zdravstvenog stanja počinioca. Zakonom o sprečavanju na*ilja u porodici propisano je da lica određena za vezu svakodnevno razmenjuju obaveštenja i podatke bitne za sprečavanje nasilja u porodici, otkrivanje, gonjenje i suđenje za krivična dela određena ovim zakonom i za pružanje zaštite i podrške žrtvama na*ilja u porodici i žrtvama krivičnih dela određenih pomenutim zakonom.

Majka ubijene djevojčice (13) iz Beča: Leonie je bila buntovnica, često je bježala od kuće - Večernji.hr
Sekretar Vuletić istakao je i da se mora uzeti u obzir da ako je majka žrtva na*ilja u porodici, da su i djeca ili dijete uvijek potencijalne žrt*e, te da za to odgovornost preuzimaju sve relevantne institucije, što je navedeno i u opštem protokolu.

– Napominjemo da se ne sme prenebregnuti činjenica da rizik od ponovnog na*ilja raste nakon pokretanja sudskih postupaka ili donošenja sudskih presuda te se u tim situacijama mora pojačati zaštita žrtve i potencijalnih žrtvi – dece, deteta.

Preporučujemo