Prema najnovijem istraživanju Republičkog geodetskog zavoda, alarmantni podaci ukazuju na to da žene u Srbiji poseduju samo 25% ukupne imovine, od čega svega 6% čini nekretnine u zemlji. Direktorka za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN u Srbiji, Milana Rikanović, istakla je ovu zabrinjavajuću statistiku tokom konferencije “Pravo na nasleđe” u Beogradu.

Prema Rikanović, kada se fokusira samo na nekretnine, ženama pripada tek četvrtina od ukupnih 25% imovine. Ova nejednakost u vlasništvu odražava se i u ekonomskim aspektima, gde žene zarađuju manje, imaju manje prisustvo na tržištu rada, te obavljaju više neplaćenog rada. Njena izjava naglašava nužnost ekonomske nezavisnosti žena kao ključnog faktora za postizanje rodne ravnopravnosti.

Istraživanje dodatno otkriva da bi se oko 36% žena odreklo imovine u korist muškaraca, dok bi samo 19% muškaraca bilo spremno na sličan korak u korist žena. Ovi podaci pokazuju ozbiljan problem nejednakosti u posedovanju imovine, često motivisan patrijarhalnim normama.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, ukazala je na posledice odricanja od imovine, koje idu dalje od ekonomske nejednakosti, prerasle u nasilje koje može eskalirati u femicid. Iako je država već preduzela određene korake usvajanjem Zakona o nasleđivanju 1955. godine, Janković ističe da je potrebno još mnogo napora kako bi se taj zakon implementirao u svest građana. Naglašava ključnu ulogu informisanosti o pravima i potrebu za suzbijanjem štetnih običaja i patrijarhata u društvu.

Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, iznela je podatak da čak 88% imovine u ruralnim područjima pripada muškarcima. Ona je takođe naglasila da je prošle godine zabeleženo najmanje 27 femicida u Srbiji, s očekivanim brojem i ove godine. Halačeva je istakla podršku EU u jačanju žena kroz ulaganje od oko 4 miliona evra u različite programe za osnaživanje žena u različitim sektorima.

Tokom konferencije, predstavljen je i vodič pod nazivom “Pravo na nasleđe – jednako za sve”, koji pruža osnovne informacije o naslednom pravu, zakonskom redosledu nasleđivanja, posledicama odricanja od nasledstva i uputstva o tome gde potražiti pravnu pomoć i savet. Ova konferencija, pod nazivom “Pravo na nasleđe – put ka rodnoj ravnopravnosti i zaustavljanju nasilja,” deo je 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, a organizuju je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, UN Women i Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS.

Preporučujemo